top of page

BLÅ TUR

8 km 

GUL TUR

7 km

Her mødes Blå og Gul tur.

Klik på tur ikonerne for at vælge eller scroll ned for at se beskrivelse af Gul tur.

Top

BLÅ tur

8 km -  ca. 2 1/2 timer til fods.

Det er muligt at foretage turen på cykel det meste af ruten. Enkelte steder må dog trækkes.

Blå tur

VINDEBY

NATUR

På Blå Tur kan du se og høre de fleste almindelige danske småfugle bl.a.: Stor Flagspætte, Rødstjert, Træløber, Munk, Havesanger, Gransanger, Sangdrossel, Ringdue, Dompap, Skovspurv, Gråspurv, Musvit og Blåmejse

 

I det åbne land kan ses og høres bl.a.: Stær, Hvid Vipstjert, Gulspurv, Landsvale, Sanglærke, Engpiber, Gul Vipstjert, Tornsanger, Ravn, Vibe, Gøg, Rørhøg, Musvåge og musende Tårnfalk

VEJVISER

 1. Følg Byskovvej mod syd og senere mod øst i hele dens længde. 

 2. På marken mod øst ses en jættestue. Gå til venstre, mod nord, ad Vejlevejen.  Alternativt kan du forlænge turen ved i stedet at gå 2 km mod syd til  Vindeby, hvor du finder Richard WInthers Hus Rdo-Huset, Anni og Nillers Spisested, Møllen og kirken, hvor der er adgang til handicaptoilet med dekorationer af Grethe Bull Sarning.

 3. Gå til højre ad Uglevej. Efter første sving til venstre ligger der en arkitektonisk smuk lade, beklædt med Douglas gran fra lokalområdet. Overfor gården er der en gammel læsserampe fra roebanens tid (før 1956). Følg vejen til poststien ca. 2 km fremme på venstre hånd. Poststien er kun markeret med en sten i rabatten.

 4. Følg Poststien* over marken mod vest. For enden af marken kan du i det fjerne se den næste pæl. Efterhånden som du kommer over marken kan du nyde udsigten over vejlen og sejlrenden som er verdens 4. mest trafikerede stræde. Der er mulighed for at se havørn, fiske- og sølvhejre, svaner, ænder og skarv.

 5. Gå tíl venstre på diget mod syd og senere fortsætter du ad markvejen.

 6. Blå pæl.

 7. Følg markvejen mod vest.

 8. Følg stien til højre langs åen

 9. Følg stien til venstre langs skovbrynet.

 10. Gå til venstre ad stien ud til Byskovvej.

 11. Følg Byskovvej til højre til udgangspunktet.

* Poststien er en trampesti gennem marken. 

I vintermånederne kan der på markerne raste svaner og gæs bl.a.: Sangsvane, Grågås, Sædgås, Canadagås og Blisgås.

 

Ud over vandet kan ses forskellige mågearter bl.a.: Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge.

 

I sommermånederne er der også chance for fouragerende Havterne.

GUL tur

7 km / 2 t til fods.

Det er muligt at foretage turen på cykel.

Gul tur

LINKS

Anni&Nillers Spisested /www.vindeby-cafeteria.dk

Richard Winthers Hus http://rdo-huset.dk 

Den gamle mølle http://www.vindebymolle.dk/

VEJVISER

 1. Følg Byskovvej mod syd og senere mod øst i hele dens længde.

 2. På marken mod øst ses en jættestue. Gå til venstre mod nord ad Vejlevejen. (Alternativt kan du forlænge turen ved i stedet at gå 2 km. mod syd til Vindeby hvor du kan finde Anni og Nillers Spisested, Richard Winthers Hus, Vindeby Mølle og kirken med adgang til handicap wc.) 

 3. Følg markvejen til venstre mod vest - følg stien.

 4. Følg stien til venstre langs skovbrynet.

 5. Gå til venstre af stien ud til Byskovvej.

 6. Følg Byskovvej til højre til udgangspunktet.

NATUR
I krat og skov kan du se og høre de fleste almindelige danske småfugle bl.a.:  Stor Flagspætte, Rødstjert, Træløber, Munk, Havesanger, Gransanger, Sangdrossel, Ringdue, Dompap, Skovspurv, Gråspurv, Musvit og Blåmejse

I rørskoven langs Strandpromenaden og Dæmningen kan ses og høres bl.a.: Skægmejse, Rørspurv, Rørsanger, Vandrikse

I det åbne land kan ses og høres bl.a.: Stær, Hvid Vipstjert, Gulspurv, Landsvale, Sanglærke, Engpiber, Gul Vipstjert, Tornsanger, Ravn, Vibe, Gøg, Rørhøg, Musvåge og musende Tårnfalk

Chance for at se fouragerende Havørn over vigen fra Strandpromenaden og Dæmningen.

Langs rørskoven og på vandet i vigen kan ses bl.a.: Fiskehejre, Blishøne, Gråand og Lille Lappedykker.

I vintermånederne kan der på markerne raste svaner og gæs bl.a.: Sangsvane, Grågås, Sædgås, Canadagås og Blisgås.

Ud over vandet ses forskellige mågearter bl.a.: Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge. I sommermånederne er der også chance for fouragerende Havterne.

Printvenlig  turbeskrivelse af GUL tur her.

Adgang til handicap wc i kirken.

VINDEBY

bottom of page