top of page

11 km / 3 timer til fods.

Det er også muligt at foretage turen på cykel det meste af ruten.

Enkelte steder må der trækkes.

Grøn tur

Hent printvenlig beskrivelse af turen her.

VEJVISER

  1. Følg Byskovvej til venstre mod havnen indtil du når Strandpromenaden

  2. Følg Strandpromenaden til bunden af Onsevigen. 

  3. Gå til venstre mod vest over diget og nyd udsigten over vigen. I området er der frøer. Kort efter dæmningen er der en større samling hjortetrøst med mulighed for at se forskellige sommerfugle. Følg stien gennem skoven til den asfalterede Boelsvej.

  4. Følg Boelsvej til højre mod nord indtil Nøjsomhedsvej på venstre hånd.

  5. Følg Nøjsomhedsvej (2 - 3 km) til Oddevej.

  6. Gå til venstre ad Oddevej forbi Købelevhaven (botanisk, japansk have) og frem til Boelsvej.

  7. Drej til venstre ad Boelsvej indtil du møder pæl med grøn farve ved stien, som går tilbage i skoven. Følg turen retur til udgangspunktet.

 

 

NATUR

På Grøn Tur kan du se og høre de fleste almindelige danske småfugle bl.a.: Stor Flagspætte, Rødstjert, Træløber, Munk, Havesanger, Gransanger, Sangdrossel, Ringdue, Dompap, Skovspurv, Gråspurv, Musvit og Blåmejse

 

I rørskoven langs Strandpromenaden og Dæmningen kan ses og høres bl.a.: Skægmejse, Rørspurv, Rørsanger, Vandrikse

 

I det åbne land kan ses og høres bl.a.: Stær, Hvid Vipstjert, Gulspurv, Landsvale, Sanglærke, Engpiber, Gul Vipstjert, Tornsanger, Ravn, Vibe, Gøg, Havnørn, Rørhøg, Musvåge og musende Tårnfalk

 

Chance for at se fouragerende Havørn over vigen fra Strandpromenaden og Dæmningen.

 

Langs rørskoven og på vandet i vigen kan ses bl.a.: Fiskehejre, Blishøne, Gråand og Lille Lappedykker.

 

Ud over vandet ses forskellige mågearter ses bl.a.: Havørn, Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge. I sommermånederne er der også chance for fouragerende Havterne.

 

I vintermånederne kan der på markerne raste svaner og gæs bl.a.: Sangsvane, Grågås, Sædgås, Canadagås og Blisgås.

bottom of page