top of page

7 km / 2 timer til fods.

Det er også muligt at foretage turen på cykel.

Gul tur

Adgang til handicap wc i kirken.

VINDEBY

Hent printvenlig beskrivelse af turen her.

LINKS

Anni&Nillers Spisested /www.vindeby-cafeteria.dk

Richard Winthers Hus http://rdo-huset.dk 

Den gamle mølle http://www.vindebymolle.dk/

VEJVISER

  1. Følg Byskovvej mod syd og senere mod øst i hele dens længde.

  2. På marken mod øst ses en jættestue. Gå til venstre mod nord ad Vejlevejen. (Alternativt kan du forlænge turen ved i stedet at gå 2 km. mod syd til Vindeby hvor du kan finde Anni og Nillers Spisested, Richard Winthers Hus, Vindeby Mølle og kirken med adgang til handicap wc.) 

  3. Følg markvejen til venstre mod vest - følg stien.

  4. Følg stien til venstre langs skovbrynet.

  5. Gå til venstre af stien ud til Byskovvej.

  6. Følg Byskovvej til højre til udgangspunktet.

NATUR
I krat og skov kan du se og høre de fleste almindelige danske småfugle bl.a.:  Stor Flagspætte, Rødstjert, Træløber, Munk, Havesanger, Gransanger, Sangdrossel, Ringdue, Dompap, Skovspurv, Gråspurv, Musvit og Blåmejse

I rørskoven langs Strandpromenaden og Dæmningen kan ses og høres bl.a.: Skægmejse, Rørspurv, Rørsanger, Vandrikse

I det åbne land kan ses og høres bl.a.: Stær, Hvid Vipstjert, Gulspurv, Landsvale, Sanglærke, Engpiber, Gul Vipstjert, Tornsanger, Ravn, Vibe, Gøg, Rørhøg, Musvåge og musende Tårnfalk

Chance for at se fouragerende Havørn over vigen fra Strandpromenaden og Dæmningen.

Langs rørskoven og på vandet i vigen kan ses bl.a.: Fiskehejre, Blishøne, Gråand og Lille Lappedykker.

I vintermånederne kan der på markerne raste svaner og gæs bl.a.: Sangsvane, Grågås, Sædgås, Canadagås og Blisgås.

Ud over vandet ses forskellige mågearter bl.a.: Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge og Hættemåge. I sommermånederne er der også chance for fouragerende Havterne.

bottom of page